Beiaarden.nl | Alles over klokken, beiaarden, campanalogie & André Lehr               

In de loop van de geschiedenis zijn er vele klokkengieters geweest.
Hier kunt u een uitgebreide lijst raadplegen.
De gieters zijn vermeld in volgorde van hun achternaam. 

Deze lijst is samengesteld door André Lehr, 1929-2007. 
André Lehr was in zijn werkzame leven o.a. directeur van de Koninklijke Eijsbouts te Asten.
Ook was hij de oprichter van het Nationaal Beiaardmuseum, later onderdeel van Museum Klok & Peel te Asten.

Hij schreef onderstaand voorwoord bij de lijst van klokkengieters.

Voorwoord 

Het Nationaal Beiaardmuseum wordt regelmatig gevraagd naar biografische bijzonderheden van een bepaalde klokkengieter. Het was één van de redenen om in een geschrift over zoveel mogelijk klokkengieters die gewenste bijzonderheden te verzamelen. Soms lukt dat uitstekend, soms ook niet door gebrek aan relevante literatuur. Hiermee wordt tevens gezegd dat dit register van klokkengieters voor het grootste deel niet op origineel onderzoek is gebaseerd. Dat is in het onderhavige geval vrijwel uitgesloten.

In de eerste plaats ontlenen wij de gegevens aan, voor zover beschikbaar, levensbeschrijvingen van de betrokken klokkengieters. Deze worden vanzelfsprekend als bron vermeld, waarmee overigens niet gezegd wil zijn dat dit van het desbetreffende lemma de enige bron is.

Ook werden gegevens ontleend aan de opschriften op klokken van betrokken klokkengieters. Daarvoor staan meerdere klokkeninventarissen ten dienste. Wij noemen de Voorloopige Lijsten der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst (Utrecht/Den Haag, 1908-1933). Maar daarnaast de oorlogsinventaris van Dr. W. van der Elst (manuscript 1939) en de provinciale inventarissen uit 1942. Eerstgenoemde berust op het Nationaal Beiaardmuseum; laatstgenoemde bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist, doch in kopie eveneens op het museum aanwezig. Die lijsten werden overigens ook in gedrukte vorm geredigeerd door H.J. van Nieuwenhoven (Zeist, 1996). Voorts hebben ondergetekende en het Nationaal Beiaardmuseum in de loop der jaren vele gegevens over klokken verzameld die al evenzeer een uitstekend bron vormden. Ook zijn kleinere inventarissen beschikbaar, bijvoorbeeld naar gieterscentrum, zoals de klokkengieters van Utrecht, Kampen en Enkhuizen bijvoorbeeld.

In het register is in de eerste plaats gekozen voor klokkengieters die in of voor Nederland gewerkt hebben. Dat principe is overigens niet rigoureus gehanteerd, zodat bijvoorbeeld daar waar dit voor het verband noodzakelijk is, ook gieters zijn opgenomen waarvan geen klokken in Nederland gevonden worden. Niet opgenomen zijn bovendien gieters die uitsluitend geschutgieter waren of zich met kleiner bronswerk hebben bezig gehouden zoals vijzels.

Het register zal steeds in een beperkt aantal geprint worden, zodat telkenmale fouten gecorrigeerd kunnen worden en nieuwe gegevens toegevoegd. Voor fouten of aanvullingen kunt u het beste contact opnemen met de conservator van Het Nationaal Beiaardmuseum. Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ga naar boven