Beiaarden.nl | Alles over klokken, beiaarden, campanalogie & André Lehr               

André Obertin
Zie: Lotharingse klokkengieters in het vroeg-17de eeuwse Nederland.

Pieter Ostens
Deze in 1628 te Utrecht geboren klokkengieter met een oeuvre van slechts enkele klokken was waarschijnlijk geen hoogvlieger in zijn vak. Niemand minder dat Pieter Hemony verklaarde over een door Ostens in 1671 gegoten klok voor Dordrecht dat daar van alles mis aan was, zowel wat betreft gietwerk als het profiel. Nochtans verkocht hij ook klokken aan Schotland. Op zijn laatst verhuist hij in 1687 naar Gorinchem alwaar hij in 1690 stierf. Ostens was ook op andere terreinen actief. Op zeker moment is hij kaarsenmaker. Bovendien beschikte hij over pakhuizen. 
bron:
Kanonnen, Klokken en Kandelaars. Koper en brons uit Rotterdam. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Schielandshuis te Rotterdam 26 maart – 27 juni 1999, p.108.

Roeloff Ottensz
Van deze klokkengieter uit Amsterdam kennen wij een klok uit 1588.
bron:
J.Arts & F.Donders, Muziek der Klokken. In: Sint Gregorius-Blad, jg.55, 1930, p.179.

Klokkengieterij F. Otto
Franz Otto stichtte in 1874 een klokkengieterij te Hemelingen bij Bremen. Er werd sindsdien een indrukwekkend aantal luidklokken gegoten. In het Limburgse Vlodrop leverde Otto in 1909 een luidklok. Het bedrijf werd in 1973 gesloten.
bronnen:
Karl Walter, Glockenkunde (Regenburg & Rom, 1913), p.831-834.
Hans-Georg Eichler, Handbuch der Stück- und Glockengießer auf der Grundlage der im mittleren und östlichen Deutschland überlieferten Glocken (Greifenstein, 2003), p.207-208.

Jan Ouderogge
Jan Cornelisz. Ouderogge werd in 1573/74 te Amsterdam uit een regentenfamilie geboren. In 1598 trouwde hij met Hillegont Strijcker. Het echtpaar kreeg twee zonen, Cornelis en Dirk die hem ook opvolgden.
Begin 1613 woonde hij als klokkengieter aan de Heiligenweg te Amsterdam. Maar in 1618 bestond die gieterij niet meer. Nochtans werd Jan Ouderogge toen nog steeds poorter van Amsterdam genoemd. Anderzijds moet hij reeds voordien met de Admiraliteit van de Maze in Rotterdam contact hebben gehad. In 1613 was deze namelijk bezig met het oprichten van een eigen klokken- en geschutgieterij waarvan Ouderogge de gieter zou worden. Zijn oudst bekende klok dateert dan ook uit 1614.
Ofschoon hij in de eerste plaats geschutgieter was, heeft hij niettemin ook met klokken en ander gietwerk naam gemaakt. Onder andere goot hij het standbeeld van Erasmus naar ontwerp van Hendrik de Keyser. Stellig had hij een goede naam, want hij kon onder zekere voorwaarden geschutgieter van Denemarken worden. Maar dat is tenslotte niet doorgegaan.
Jan Ouderogge stierf 29 augustus 1625 en werd in de St.Laurenskerk begraven.
bronnen:
E.Wiersum, De geschut- en klokkengietersfamilie Ouderogge. In: Oud-Holland, jg.41, 1923-24, p.83-92.
Kanonnen, Klokken en Kandelaars. Koper en brons uit Rotterdam. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Schielandshuis te Rotterdam 26 maart – 27 juni 1999, p.108.

Cornelis & Dirk Ouderogge
Corenlis en Dirk Jansz. Ouderogge, geboren te Amsterdam in 1599/1600 resp. kort na 1600, waren zonen van Jan Ouderogge. Beiden huwden in 1631 met Cornelia Nobel resp. met Catharina van Nieuwenhuysen. 
De broers werkten doorgaans voor gezamenlijke rekening waarbij Cornelis de leidende figuur was. Dikwijls signeerden zij samen de klokken ofschoon Cornelis dat ook alleen deed. Cornelis trad mede op de voorgrond omdat zijn broer Dirk reeds in 1645 stierf en nooit onder eigen naam klokken had gegoten. Cornelis overleed te Rotterdam begin juni 1672.
De Ouderogges waren in de eerste plaats geschutgieters, hoewel Cornelis op klokkengebied een grotere productie maakte dan zijn vader. Zijn klokken beslaan een periode van 1627 tot 1657. Bekend is echter dat hij nog één jaar voor zijn dood oude kanonnen opkocht om die om te smelten tot nieuwe.
Cornelis werd opgevolgd door zijn zoon Johannes.
bronnen:
E.Wiersum, De geschut- en klokkengietersfamilie Ouderogge. In: Oud-Holland, jg.41, 1923-24, p.83-92.
Kanonnen, Klokken en Kandelaars. Koper en brons uit Rotterdam. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Schielandshuis te Rotterdam 26 maart – 27 juni 1999, p.107-108.

Johannes Ouderogge
Johannes Ouderogge werd in 1640 als zoon van Cornelis Ouderogge geboren. Hij trouwde in 1679 Catharina Stalpert van der Wiele uit Utrecht.
Ook Johannes was in de eerste plaats geschutgieter. Dat blijkt ook al uit het feit dat de stad Rotterdam in 1711 het niet geringe bedrag van twaalfduizend gulden aan zijn erfgenamen schuldig was. Zijn klokken beslaan een periode van 1678-1704.
Op het laatst van zijn leven woonde en werkte hij te Den Haag. Dat blijkt onder meer uit een door hem in 1709 gegoten klok. Het daarop volgende jaar stierf hij in die stad.
bronnen:
E.Wiersum, De geschut- en klokkengietersfamilie Ouderogge. In: Oud-Holland, jg.41, 1923-24, p.83-92.
Kanonnen, Klokken en Kandelaars. Koper en brons uit Rotterdam. Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Schielandshuis te Rotterdam 26 maart – 27 juni 1999, p.108.

Johannes Ouwerock
Van deze Amsterdamse klokkengieter is slechts één klok bekend, namelijk de klok van Hoogwoud uit 1614. Over zijn persoon weten wij niets. Is hij wellicht dezelfde als Jan Ouderogge?
bron:
B.Bijtelaar, De Zingende Torens van Amsterdam (Amsterdam, 1947), p.23.

Jan Ouwerog
Wij kennen hem van een klok uit 1615 voor Dinteloord In Noord-Brabant. Is hij wellicht dezelfde als Jan Ouderogge?

Petrus Overney
Petrus Overney, afkomstig van Suawoude, was te Leeuwarden werkzaam in de periode 1670-1711; meer dan veertig jaar derhalve. In 1671 trouwde hij met de weduwe van de klokken- en geschutgieter Jurrien Balthasar wiens opvolger hij ook was. Ook werd hij toen burger van Leeuwarden. In datzelfde jaar kreeg hij van de Staten van Friesland het alleenrecht om klokken en geschut in die provincie te gieten. Die toestemming werd in 1685 nog eens herhaald. Overney was een zeer productief klokkengieter, zij het dat hij, naar het schijnt, uitsluitend klokken heeft geleverd in de provincies Friesland en Groningen.Ga naar boven