Beiaarden.nl | Alles over klokken, beiaarden, campanalogie & André Lehr               

J.J. Radler & Söhne
Deze voormalige luidklokkengieterij te Hildesheim heeft in Nederland enige bekendheid verworven met de mislukte levering van een klokkenspel voor Lochem. In 1902 kreeg Eijsbouts opdracht om aan genoemde plaats een beiaard te leveren. Hij wendde zich daartoe tot de toen gerenommeerde maar sinds 1936 niet meer bestaande klokkengieterij J.J. Radler & Söhne te Hildesheim. Maar toen de klokken in 1904 te Asten arriveerden, was al snel duidelijk dat Radler als een typische luidklokkengieterij bepaald niet in staat was een beiaard te maken. De klokken werden retour gezonden. Eijsbouts wendde zich vervolgens tot Paccard, destijds nog te Annecy-le-Vieux die nauwelijks beter werk leverde. Maar dat werd wel geaccepteerd. 
bron:
Hans-Georg Eichler, Handbuch der Stück- und Glockengießer auf der Grundlage der im mittleren und östlichen Deutschland überlieferten Glocken (Greifenstein, 2003), p.218-220.

Etnienne Regnaud
Zie Clément Drouot en Joseph Perrin.

Klokken- en Kunstgieterij Reiderland
In het museum van de voormalige klokkengieterij Van Bergen te Heiligerlee, geopend in 1987, werd het jaar daarop een kleine demonstratiegieterij ingericht. Ook werden wel klokjes voor derden gegoten. Aan het hoofd van deze bescheiden klokkengieterij stond Simon Laudy die zijn opleiding bij de Koninklijke Eijsbouts te Asten had genoten. In 1996 werd deze afdeling van het museum opgeheven. Op dat moment stichtte Simon Laudy samen met zijn compagnon J. Pomstra een gieterij onder de naam Klokken- en Kunstgieterij Reiderland te Beerta (gem. Reiderland). Het bedrijf heeft een gietcapaciteit tot 1500 kg.

Reinerus
Van deze verder onbekende klokkengieter kennen wij twee klokken in Friesland met de jaren 1476 en 1477.

Jelte, Pier en Johan Riemers
Ofschoon Jurrien Balthasar het alleenrecht had om klokken in Friesland te gieten, kregen de gebroeders Riemers te Sneek, zij het met instemming van Balthasar, in 1655 en 1656 van de Staten van Friesland toestemming om in die provincie enige klokken te gieten. Twee zijn er bekend, uit 1655 en 1658.
bron:
Resolutieboek der Gedeputeerden Staten van Friesland, 8 februari 1655 en 23 februari 1656.

Klokkengieterij Rincker
De geschiedenis van de klokkengietersfamilie Rincker gaat terug tot 1590 toen een Hans Rincker het beroep van klokkengieter uitoefende. Hij woonde in Aßlar (Hessen), 15 km ten westen van Giessen. In 1759 verhuisde de gieterij naar Leun (Hessen), 25 km ten westen van Giessen, en in 1817 tenslotte naar Sinn (Hessen), 25 km ten noordwesten van Giessen, alwaar het bedrijf nog steeds gevestigd is. In al die jaren, tot op de huidige dag, zijn het klokkengieters Rincker geweest. Bovendien is Rincker altijd een vooraanstaande luidklokkengieterij in Duitsland geweest. Ook nu nog. 
In het jaar 2000 leverde Rincker een zevengelui op basis van een 2800 kg zware bourdon voor de Onze Lieve Vrouwetoren te Amersfoort. Twee jaar later maakte Rincker enkele replica’s van vroeg-middeleeuwse klokken voor het Nationaal Beiaardmuseum te Asten. Verder heeft Rincker niets in Nederland geleverd
bronnen:
Gustav Ernst Köhler, Die Glockengießer Rincker (Gießen, 1960).
Hans-Gerd Rincker, Rinckers kleine Glockenkunde (Sinn, 1979).
Hans-Georg Eichler, Handbuch der Stück- und Glockengießer auf der Grundlage der im mittleren und östlichen Deutschland überlieferten Glocken (Greifenstein, 2003), p.224-225.

Johan Nicolaus de Rock
Klokkengieter te Hoorn. Bekend van een klok uit 1755.
bron:
J.Arts & F.Donders, Muziek der Klokken. In: Sint Gregorius-Blad, jg.56, 1931, p.238.

Pieter Rockers
Pieter Rockers werd te Groningen geboren en trouwde te Amsterdam ui 1748. Deze gieter kennen wij alleen maar van een paar klokken uit 1755 en 1756 alsmede enkele vijzels uit 1753 en 1762.
bron:
D.A. Wittop Koning, Nederlandse vijzels (Weert, 1989), p.46.

Jacob van Roei
Wij kennen deze gieter van een klok die hij in 1521 voor Oirlo in Limburg goot.

Nicolas Rogier
Zie: Lotharingse klokkengieters in het vroeg-17de eeuwse Nederland.

Jan van Roosbeke
Jan van Roosbeke, ook wel Roesbeke genaamd, goot samen met zijn compagnon Jan van Ludeke in 1315 de eerste klokke Roeland voor het Belfort van gent. In 1315 goot hij een klok voor de St.Lambertuskathedraal van Luik. 

Theodorius Rose
Deze klokkengieter is bekend van een klok die hij in 1495 voor Ierseke goot. Hij zou een Nederlander zijn geweest.
bron:
Karl Walter, Glockenkunde (Regenburg & Rom, 1913).

Steven Rutgers
Na 1675 zien wij dat Steven Rutgers een compagnon was van Peter IV van Trier te Huissen. Rutgers was in 1661 getrouwd met Catharina Philipsen, een dochter van Johan Philipsen die een zwager van Peter IV was. Van hem kennen wij klokken, al of niet alleen gegoten, tussen 1675-1681.
bron:
A, Dorgelo, De klokkengieters Van Trier en hun werk. In: Gelre, deel 60, 1961, p.1-90.

Ga naar boven