Beiaarden.nl | Alles over klokken, beiaarden, campanalogie & André Lehr               

 

 

1. [samen met J.G. Janssen] De radiant van de Perseïden in 1946. In: Hemel en Dampkring, jg.45, 1947, p.12-13.

2. [samen met C. de Jager] De radiant van de Perseïden in 1947. In: Hemel en Dampkring. Wetenschappelijk Supplement, no.1, december 1948, p.1-7.

3. Klokken als Muziekinstrumenten. In: Mens en Melodie, jg.5, 1950, p.23-27.

4. The system of the Hemony Carillons Tuning. In: Acustica vol.1, 1951, p.101-104. Herdrukt in: Acoustics of Bells, Thomas D.Rossing ed., (New York, 1984), p.187-190.

5. Ageneral bell formula. In: Acustica, vol.2, 1952, p.35-38.

6. Aestetische vormgeving aan klokken. In: Katholiek Bouwblad, jg.20, 1953, p.151-155.

7. Het ontstaan van de klokkeklank. In: Natuur en Techniek, jg.24, 1956, p.265-272.

8. De rijkdom van de klokkeklank. In: Mens en Melodie, jg.11, 1956, p.379-383.

9. Klokkenklanken. In:Administratie en Beheer, jg.5, december 1956.

10. Restauratie en uitbreiding van de beiaard van 's-Gravenhage. In: Programmaboekje "Beiaard-Vijfdaagse", september 1956.

11. [BROCHURE] De restauratie van de beiaard van Amersfoort (Asten, 1956).

12. Restauratie van Hemony-beiaarden. In: Technische Gids , jg.26, 1956, p.150-152 en 169.

13. [BOEK, samen met J. van den Berk] Campanologie (Asten, 1956).

14. Het electronische klokkenspel. In: Mens en Melodie , jg.12, 1957, p.297-300.

15. Sacramentskerk heeft haar eigen stem. In: Nieuwe Zuid-Hollander , 27 september 1957.

16. Herdenking van de klokkengieters François en Pieter Hemony. In: Mens en Melodie , jg.14, 1959, p.69-72 en 106-111.

17. [BOEK] De klokkengieters François en Pieter Hemony (Asten, 1959).

18. [BOEK] Historische en muziakle aspekten van Hemony-beiaarden (Asten, 1960).

19. De dynamiek van de klokkeklank. In: Mens en Melodie , jg.16, 1961, p.49-52.

20. Enkele gedachten over de akoestiek van de klokkenkamer (Asten, 1961).

21. Glockenspielkunst. In: Musica , jg.15, 1961, p.280-284; Engelse vertaling in: Sonorum Speculum , no.17, december 1963, p.17-24 en in: Delta , vol.7, no.3, Autumn 1964, p.74-78; Deenste vertaling in: Acta Campanologica , no.5, marts 1974, p.27-31.

22. Enkele aspecten van het klokkengieten. In: Metalen , jg.16, 1961, p.128-132, 152-156 en 168-171.

23. Middeleeuwse klokkengietkunst. In: De Reservist , Zwolle, kerstmis 1961.

24. Campanologische verkennningen. In: Klok en Klepel , no.2, december 1961, p.1-8.

25. Recensie op Weissenbäck & Pfundner, Tönendes Erz. In: Mens en Melodie , jg.17, 1962, p.91-92.

26. Middeleeuwse klokkengietkunst. In: Klokken en Klokkengieters, Culemborg, 1963, p.13-158.

27. [BROCHURE] Beschouwingen over de akoestiek van de klokkenkamer (Asten, 1964).

28. [BROCHURE] Afstemte klokker eller "jomfruklokker"? Lezing te Svendborg (Den.) op 4 augustus 1964

29. Musikalisk metall - Den nederlandska klockjutningskonsten. In: Nederland - Noord Europa , vol.17, 1964, p.113-116.

30. The dutch art of bell founding. In: Metalen, special congress edition, International Foundry Congress Amsterdam 1964, p.64-68.

31. Oefenklavieren in het verleden. In: Klok en Klepel , no.4, november 1964, p.20-22.

32. Historische notities over het beiaardpedaal. In: Klok en Klepel , no.5, mei 1965, p.24-31.

33. Jan Adriaensz. Leeghwater en het klokkenspel. In: Klok en Klepel , no.6, november 1965, p.24-31.

34. Geschiedenis van het Hemony-klokkenspel in de toren van de St. Janskerk te Gouda. In: Zuid-Holland , jg.11, 1965, p.25-40.

35. Uurwerk, uurklok en voorslag op het vijftiende-eeuwse stadhuis van Veere. In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandsche Oudheidkundige Bond , jg.64, 1965, p.123-141.

36. Hedendaagse Nederlandse klokkengietkunst. In: Enkele voordrachten over muziek en muziekinstrumenten , Ned.Akoestisch Genootschap Delft, no.7, september 1965, p.20-49. Engelse vertaling in: Acoustics of Bells , Thomas D.Rossing (ed.), (New York, 1984), p.191-216.

37. On vibration patterns before Chladni. In: Janus , vol.52, 1965, p.113-120.

38. De kunst van het klokkengieten in Nederland. In: T.N.O.-Kontakt , jg.9, 1965, p.214-218.

39. 'De aandoening' van Nijkerks toren. In: Klok en Klepel , no.7, mei 1966, p.11-17.

40. [BOEK samen met Rinus de Jong en Romke de Waard] De zingende torens van Nederland. Uitgave in afleveringen door de Ned. Klokkenspel-Vereniging 1966-1976.

41. Detonerende klanken uit de 18de-eeuwse beiaardgieterij. In: Spiegel der Historie , jg.1, 1966, p.26-33.

42. The history of carillon in Holland. In: Netherlands-American Trade , May 1966, no.5, p.26-28.

43. Brabantse beiaardkunst. In: Brabantia , jg.15, 1966, p.194-199.

44. Klokken van en voor allen. In: Ruim Zicht , jg.16, no.1, 30 maart 1967, p.7,

45. De stemming van oude beiaarden. Namen zij wanklanken voor lief? In: Mens en Melodie , jg.22, 1967, p.212-215.

46. The art of the carillon. In: The Clapper , December 1967, p.2-4.

47. Het beiaardboek van Joannes de Gruijtters. In: Mens en Melodie , jg.33, 1968, p.314-316.

48. Alexius Jullien, Lotharings klokkengieter te Weert en Lier. In: 't Land van Ryen , jg.18, 1968, p.54-87.

49. Recensie op Dr. C.N.Fehrmann, De Kamper klokgieters. In: Verslagen en Mededelingen van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis , 83ste stuk, 1968, p.126-130.

50. [BROCHURE] Beiaard- en Torenuurwerkmuseum (Asten Beiaard Centrum, 1968).

51. Het klokken- en beiaardmuseum te Asten. In: Mens en Melodie , jg.24, 1969, p.226-228.

52. Klok. In: Standaardencyclopedie , 1969, deel 7, p.235-236.

53. Het beiaard- en klokkenmuseum te Asten. In: Winkelweekkrant , Asten, 13 november t.m. 5 december 1970.

54. [BOEK] Van paardebel tot speelklok. De geschiedenis van de klokgietkunst in de Lage Landen (Zaltbommel, 1ste druk 1971, 2de druk, 1981).

55. Het beiaard- en klokkenmuseum. In: Antiek , jg.6, 1971/72, p.202-208.

56. Een Chinees klokkenspel uit de 6de eeuw voor Christus. In: Klok en Klepel , no.14, oktober 1972, p.6-15. Engelse vertaling in: Bulletin of the Guild of Carillonneurs in North America , Vol.XXIV, December 1973, p.23-31; Deense vertaling in: Acta Campanologica , no.7, juli 1975, p.1-11.

57. Klokken en klokjes uit de oudheid en buiten-Europese culturen. In: Jubileumboek 1922-1972 Koninklijke Beiaardschool "Jef Denyn" te Mechelen , Willy Godenne & Henry Joosen, (ed.), Mechelen 1973), p.313-329.

58. Hemony en Fremy. In: Klok en Klepel, no.15 , februari 1974, p.7.

59. De stamboom van de beiaard. In: Klok en Klepel , no.15, februari 1974, p.21-23; Deense vertaling in: Acta Campanologica , no.8, december 1975, p.19-22.

60. [BOEK] Leerboek der campanologie. Een muzikaal-technische verhandeling over luidklokken en beiaarden (Asten, 1976, 2de druk 2003).

61. Elk jaar één kilogram lichter. In: Klok en Klepel, no.16, november 1974, p.15-20; Deense vertaling in: Acta Campanologica , no.10, november 1976, p.1-7. Engelse vertaling in: Bulletin of the Guild of Carillonneurs in North America , vol.30, January 1981, p.18

62. François & Pieter Hemony. In: Ergänzungsband die Musik in Geschichte und Gegenwart (Kassel, 1975), k.648-650.

63. Restaureren van historisch waardevolle beiaarden. In: Gamma , jg.27, 1975, p.242-244.

64. Het astronomisch kunstuurwerk. De automatische uurmuziek van oudheid en middeleeuwen (speciale editie Klok en Klepel, november 1977).

65. Astronomisch kunstuurwerk voor ESA te Parijs. In: Zenit , jg.5, 1978, p.122-123.

66. De puntgave techniek van het afblijven. In: Museumvisie , jg.2, no.2, juli 1978, p.26-27; Herdrukt in: Muziek en Onderwijs , jg.17, 1979, p.19-20.

67. Een 2000 jaar oud astronomisch instrument. In: Zenit , jg.5, 1978, p.414-418.

68. De plaats van het klokkenspel in het quadrivium. In: Klok en Klepel , Congresboek Amersfoort-Utrecht-1978, no.22, juni 1979, p.69-105. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.2, 1981, p.257-293.

69. Astrnomisch kunstuurwerk voor Asten. In: Zenit , jg.6, 1979, p.410-412.

70. Een klokkenspel te Peking. In: Klok en Klepel , no.23, december 1979, p.42-44.

71. De 17de-eeuwse klokkengieters François en Pieter Hemony, grondleggers van de Nederlandse beiaardkunst. In: Ons Amsterdam , jg.32, 1980, p.34-36.

72. Beiaard. In: De Stevenstoren, lotgevallen van toren en beiaard (Nijmegen, 1980).

73. Eine neue astronomische Kunstuhr mit Glockenspiel und Jaquemarts. In: Schriften der "Freunde alter Uhren" , Heft 19, 1980, p.51-60.

74. Hemisferische bellen en het klokkenspel van Born (L.). In: Klok en Klepel , no.24, juli 1980, p.1-12.

75. De oudste reizende beiaard. In: Klok en Klepel , no.24, juli 1980, p.27-28.

76. De ingeblazen klokketoon. In: Klok en Klepel , no.24, juli 1980, p.35.

77. Bestond reeds in 1788 een electrisch aangedreven klokkenspel? In: Klok en Klepel , no.24, 1980, p.35. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.4, 1987, p.8-14.

78. Een klokkenorkest met dode muzikanten. In: Klok en Klepel , no.25, december 1980, p.26-27.

79. Waar klokken al voor kunnen dienen. In: Klok en Klepel , no.25, december 1980, p.28.

80. Nachtelijke klokken in Korea. In: Klok en Klepel , no.25, december 1980, p.28.

81. [BROCHURE] Een klankanalyse van de 16de-eeuwse Van Wou-klokken in de Domtoren te Utrecht (Asten, 1980).

82. [BOEK] De geschiedenis van het astronomisch kunstuurwerk. Zijn techniek en muziek ('s-Gravenhage, 1981).

83. [BROCHURE] Het middeleeuwse klokkenspel van Bethlehem (Klok en Klepel, speciale editie, no.27, december 1981).

84. De automatische fluitspeler van de gebroeders Musa. In: Van speelklok tot pierement , no.1, 1981, p.9-13. Engelse vertaling in: Bulletin of the Musical Box Society International , Spring-Summer 1983, p.25-34.

85. Een speelrad voor automatisch klokkenspel. In: Van speelklok tot pierement , no.2, 1981, p.21-23.

86. De chunyu (ch'un yü) van prins Kung Ching-Wang. In: Mededelingenblad Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst , jg.11, no.4, september 1981, p.12-17. Deense vertaling in: Acta Campanologica , Vol.3, 1985, p.193-200.

87. Beieren in Jeruzalem en Bethlehem. In: Klok en Klepel , no.26, oktober 1981, p.18-30.

88. Restaureren - het verleden tot heden maken. In: Ergens beginnen de klokken hun lied. Zeven opstellen over de historie en de restauratie van de Utrechtse Domtoren, zijn carillon en zijn luidklokken (Utrecht, 1981), p.63-91.

89. "Wat ongehoord en ongemeens soude wesen". In: Ergens beginnen de klokken hun lied. Zeven opstellen over de historie en de restauratie van de Utrechtse Domtoren, zijn carillon en zijn luidklokken (Utrecht, 1981), p.93-105.

90. Het middeleeuwse Domgelui te Utrecht. In: Klok en Klepel , no.28, juni 1982, p.2-3.

91. De Athanasius Kircher-stichting. In: Klok en Klepel, no.28, juni 1982, p.15-18.

92. Chinese slagklok van het type ch'un. In: Verslag over 1981 van de Vereniging Rembrandt, Nationaal Fonds Kunstbehoud , 1982, p.49-51.

93. Koninklijke Eijsbouts, een klokkengieterij. In: Gietwerk-Perspectief , jg.2, juli-augustus 1982, p.14-16.

94. The medieval peal of the Domtower in Utrecht. In: Bells, Bells, Bells! International Views on the Løgumkloster Carillon Congres 16-19 August 1982, (Svend Sørensen ed.).

95. Klokken spelen een melodie. In: Monumenten , jg.4, april 1983, p.24-26.

96. Het berekenen van een klokprofiel. In: Voordrachten gehouden op de bijeenkomst van 23 februari 1983 te Utrecht van het Nederlands Akoestisch Genootschap, Publicatie no.68, mei 1983, p.45-49.

97. [BROCHURE] Een astronomisch kunstuurwerk met fee en elfje. Een toelichting met bijlagen (Asten, 1983).

98. [BROCHURE] Fulgura frango. Ik breek de bliksem. Een middeleeuws klokopschrift (Asten, 1983).

99. De middeleeuwse caroccio. In: Klok en Klepel , no.30, juni 1983, p.10-12. Deense vertaling in:

100. Acta Campanologica , vol.3, 1984, p.177-180.

101. Stemmingen en klokkenspelen. In: Klok en Klepel , no.32, juni 1984, p.14-19.

102. Een Afrikaanse gezichtsbel. In: Verslag over 1983 van de Vereniging Rembrandt, Nationaal Fonds Kunstbehoud , 1984, p.57-58.

103. Problemen van restauratie. Lezing op het beiaardcolloquium te Hasselt (B.) op 20 augustus 1983. In: Bondsnieuws , tijdschrift van de Belgische Beiaardiersgilde, no. 87, november 1984, p.22-25.

104. Tweetonige Chinese speelklokken? In: Klok en Klepel , no.33, december 1984, p.29-35. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.3, november 1985, P.233-240.

105. [BROCHURE] Wordt de beiaardier door de computer bedreigd? (Asten, 1984).

106. [BROCHURE] De twee klokkenspelen op het Nationaal Paleis te Mafra. Een verslag van de huidige toestand (Asten, 1984).

107. [BROCHURE] Klokken klinken in het Nationaal Beiaardmuseum. Gids van het Nationaal Beiaardmuseum (Asten, 1985).

108. [BOEK] Klokken en klokkenspelen in het Oude China tijdens de Shang- en Chou-dynastie (Asten, 1985).

109. Klokken: gewoon en ongewoon. In: Zomerconcerten Asten 1985 , p.4-6.

110. Het mysterie van de schuddende penant. In: Klok en Klepel , no.34, juni 1985, p.9-15. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.3, 1986, p.275-282.

111. "Met losgemaakte ringkraag en in hevig zweet". Een oriënterende verkenning in oude beiaardtracturen. In: Jaarboek van het Vlaams Centrum voor Oude Muziek , jg.1, 1985, p.109-222.

112. Een electrisch gestuurde beiaard in 1761. In: Klok en Klepel , no.35, december 1985, p.9-13.

113. Het Nationaal Beiaardmuseum te Asten. In: Klok en Klepel , no.35, december 1985, p.17-19.

114. Bel van de Gandhara-cultuur. In: Verslag over 1985 van de Vereniging Rembrandt. Nationaal Fonds Kunstbehoud , p.52-53.

115. Partial Groups in the Bell Sound. In: The Journal of the Acoustical Society of America , vol.79, 1986, p.2000-2011.

116. A carillon with major-third bells. In: Preceedings of the 12th International Congress of Acoustics , Toronto, 24-31 juli 1986.

117. De luidklok tussen magie en muziek. In: Jaarboek van het Vlaams Centrum voor Oude Muziek, jg.2, 1986, p.139-186.

118. Zijn niet-octaafklokken onaanvaardbaar? In: Klok en Klepel , no.37, december 1986, p.10-15.

119. Klokgebruiken in Italië. In: Klok en Klepel, no.37 , december 1986, p.15-16.

120. Een muzikale snelheidscontrole. In: Klok en Klepel , no.37, december 1986, p.29.

121. [BROCHURE] Een beiaard met majeur-klokken (Asten, 1986) [ook in Engelse vertaling].

122. [BROCHURE] The designing of swinging bells and carillon bells in the past and present (Asten, 1987).

123. De gulden snede en het navelstaren. In: Mens en Melodie , jg.42, 1987, p.233-234.

124. [samen met A.Schoofs, F. van Asperen en P.Maas] A carillon of major-third bells. I. Computation of bell profiles using structural optimization. In: Music Perception , vol.4, 1987, p.245-254.

125. A carillon of major-third bells. III. From theory to practice. In: Music Perception , vol.4, 1987, p.267-280.

126. Slagklok uit de Chinese Chou-dynastie. Jaarverslag 1986 van de Vereniging Rembrandt , Amsterdam, 1987, p.40-41.

127. Beiaarden en zure regen. In: Klok en Klepel , no.39, december 1987, p.15-18.

128. Aardgas heeft onze beiaard gered. In: NRC Handelsblad , 2 februari 1988.

129. [samen met Thomas D.Rossing, S.Scott Hampton, Bernard E. Richardson and H.John Sathoff] Vibrational modes of Chinese two-tone bells. In: The Journal of the Acoustical Society of America, vol.83, 988, p.369-373.

130. Het Nationaal Beiaardmuseum in Asten. In: Brabantia , jg.37, februari 1988, p.27-28.

131. De beiaard op het Monasterium San Lorenzo de El Escorial. In: Klok en Klepel , no.40, juni 1988, p.1-6. Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.4, 1991, blz.257-263.

132. La reconstrucciom del Carillon de 1673 de Melchior de Haze. In: El carillons del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid, 1988), p.41-61.

133. De Victoria- of Reform-klok: een mislukt experiment. In: Klok en Klepel , no.41, december 1988, p.15-19; Deense vertaling in: Acta Campanologica , vol.4, 1990, blz.225-230.

134. The tuning of the Bells of Marquis Yi. In: Acustica , vol.67, 1988, p.144-148.

135. Wie is bang voor de computer. In: Klok en Klepel , no.42, juni 1989, p.5-15.

136. Een astronomisch kunstuurwerk voor Nagasaki Holland Village. In: Zenit , juli/augustus 1989, p.270-274.

137. Das Glockenspielmuseum in Asten, Holland. In: Das mechanische Musikinstrument , nr.47, Juli 1989, p.5-8.

138. Den gamle kinesiske klokkestober-kunst. In: Acta Campanologica , vol.4, 1989, p.173-177.

139. [BROCHURE] De orakelklok van het Hollandse Dorp Nagasaki. In het Japans (Nagasaki, 1990).

140. [BROCHURE] The astronomical Monumental Clockwork of Nagasaki Holland Village (Asten, 1990).

141. [BOEK samen met J.W.C.Besemer] Zingende Torens. Gelderland & Limburg (Zutphen, 1990).

Ga naar boven