Beiaarden.nl | Alles over klokken, beiaarden, campanalogie & André Lehr               

 

 • faussure
  Een Frans woord voor het buigpunt tussen slagring en flank. Er bestaat geen Nederlands equivalent.
 • fD-waarde
  het product van de frequentie van de grondtoon en de grootste doorsnede in meters. Voor grote klokken ligt die waarde in de orde van grootte van 200 m/s.
 • Voor een discantklokje uit een beiaard kan dit oplopen tot boven 600 m/s.
 • flank
  Het min of meer cilindrische deel van de klok.
 • flux
  In de gieterij een middel om de vloeibaarheid van gesmolten brons of een andere legering te verhogen.
 • frequentie
  Het aantal trillingen per seconde uitgedrukt in Hertz afgekort tot Hz.

Ga naar boven