Beiaarden.nl | Alles over klokken, beiaarden, campanalogie & André Lehr               

 

 • partiaal         zie boventoon.
 • patina
  Koperoxides en andere chemische verbindingen met het koper uit het brons die een beschermende doorgaans groene laag over het oppervlak vormen. Bij klokken springt die laag er door de trillingen in de klokkenwand regelmatig af.
 • polen
  Met een groene, bij voorkeur verse berkenstam door het gesmolten brons roeren. Daarbij komen waterstof, waterdamp en koolwaterstofverbindingen vrij die een sterk reducerende werking op eventueel aanwezige koperoxiden hebben. Bovendien kunnen door de heftige beroering waarin het bad raakt, slakken en andere ongerechtigheden naar boven komen.
 • ponsapparaat
  Een apparaat waarmee in de speelband de gaatjes geponst worden overeenkomstig het patroon van de muziek.
 • poreusheid
  Een concentratie van vele kleine gietgallen. Zie afbeelding.    
 •            
 • priem           zie octaafklok.
 • primaire slagtoon           zie slagtoon   
 •                      
 • principe van de dynamische gelijkvormigheid
  Indien een klok in al haar afmetingen f maal zo groot wordt gemaakt als een andere klok, zal die klok een frequentie bezitten die 1/f maal zo klein is als die andere.
 • profiel
  Een tekening van de doorsnede van de klok, strikt genomen de halve doorsnede. De afbeelding geeft de benamingen van de verschillende onderdelen.
 • profielprogressie
  De relatieve toename van de wanddikte van klokken uit een beiaard naarmate ze hoger van toon worden. De afbeelding geeft twee klokken met dezelfde toonhoogte. De grote, dikwandige klok werd ten opzichte van de kleine klok aan een flinke profielprogressie onderworpen.
 • pythagoreïsche stemming
  Een stemming waarbij de kwinten uit de reeks es - bes - f - c - g - d - a - e - b - fis - cis - gis een waarde hebben van 702 cents hetgeen overeenkomt met een frequentieverhouding van 3/2.
Ga naar boven