Beiaarden.nl | Alles over klokken, beiaarden, campanalogie & André Lehr               

 

 • zandstralen
  Onder hoge druk zandkorrels tegen een klok spuiten waardoor die van ongerechtigheden kan worden ontdaan, bijvoorbeeld restanten vormmaterialen. Met het oog op de gevaren voor de gezondheid is zand tegenwoordig verboden en wordt staal gebruikt.
  Zie ook staalstralen.
 • zestiende van een halve toon
  Verouderde eenheid voor het meten van toonafwijkingen. Eén zestiende staat gelijk aan   6¼ cent.
 • zwarten
  Grafiet of gezeefde as, aangemaakt met water of bier, met een penseel op de vorm aanbrengen. Zie ook deklaag.
 • zweving
  Het enigszins in toonhoogte en toonsterkte op- en neergaan van twee dicht bij elkaar liggende tonen, bijvoorbeeld twee grondtonen als gevolg van een asymmetrie in de omtrek van de klok. De bovenste tekening geeft de trillingsvorm waarbij de asymmetrie in een buik ligt; in de onderste tekening ligt deze in een knoop.
 • zwevingsvrij punt
  Een punt in de omtrek van de slagring waar de klok kan worden aangeslagen zonder dat de desbetreffende partiaal zweeft.
Ga naar boven