Beiaarden.nl | Alles over klokken, beiaarden, campanalogie & André Lehr               

Cornelis Jansens
De klokkengieter Cornelis Jansens kennen wij alleen maar van een klein klokje te Roosendaal uit 1603.

Conraet Janssen
Van deze klokkengieter uit Venlo kennen wij twee klokken uit 1608 en 1644 in Limburg en Noord-Brabant. Hij wordt geacht dezelfde te zijn als Conreaet Clockegieters (zie aldaar).

Johan
In Friesland heeft een gieter Johan, of ook wel Johannes, een drietal klokken tussen 1498 en 1507 gegoten.

Johanem
In Friesland is een gieter Johanem met klokken in 1441 en 1445 actief geweest.

Pierre Joly
Zie: Lotharingse klokkengieters in het vroeg-17de eeuwse Nederland.

Alexius Jullien
Alexius Jullien was de zoon van de Lotharingse klokkengieter Nicolas. Hij werd in dit hertogdom te Champigneulles in 1662 geboren. Het ziet ernaar uit dat einde jaren tachtig van de zeventiende eeuw Nicolas met zijn zonen Alexius, Nicolas en Joseph naar het noorden is getrokken. Alexius is veruit de belangrijkste van hen. Klokken van hem zijn bekend uit de periode 1689-1733, nadat hij in 1688 samen met zijn broer Joseph al een klok gegoten had. In 1733, op her laatst van zijn leven, goot hij een klok samen met Joris Dumery, de klokkengieter die later in Brugge faam verwierf. Alexius stierf in 1734 te Lier.
In 1692 woonden Alexius en Joseph te Maaseik. In genoemd jaar kregen zij opdracht van Weert om drie relatief zware klokken te gieten. Maar het werk werd door Alexius alleen gedaan. Hij verhuisde toen naar Weert.
In 1703 kreeg Alexius de grootste opdracht van zijn leven, namelijk het gieten van een beiaard voor Lier, reden waarom het gezin naar die stad verhuisde. In 1705 moest Alexius echter vaststellen dat hij weliswaar klokken kon gieten, doch niet in staat was klokken te stemmen. Om die reden werd de latere klokkengieter, toen nog bouwer van muziekinstrumenten, Willem Witlockx uit Antwerpen om hulp gevraagd. Daarna heeft Jullien nog enkele kleine klokkenspelen gemaakt, zoals voor Eindhoven en de abdij van Postel. Een ander hoogtepunt vormde de gieting in 1713 van een zwaar vijfgelui voor Kathedraal Roermond. Jullien hield zich ook met ander gietwerk bezig. In 1733 goot hij bijvoorbeeld de messing speeltrommel voor de Sint Romboutstoren te Mechelen.
Alexius Jullien heeft ook leerlingen gehad. Zijn zuster Marie Jullien trouwde met Jean Petit, chirurgijn in Lotharingen. Beiden stierven jong, in 1703 resp. 1695, reden waarom Alexius Jullien de kinderen Petit naar Weert haalde. Van hen zouden Jean en Joseph Petit het vak bij hun oom leren en zich later als klokkengieter in Helmond en Someren vestigen. Maar kinderen van Alexius Jullien hebben de fakkel niet overgenomen. Zijn zoon Godefroy, geboren in 1695 te Weert, zou weliswaar enkele klokken met zijn neef Jean Petit gieten, maar daar bleef het dan ook bij. Ook Joris Dumery, de latere klokkengieter te Brugge, zal tot zijn leerlingen gerekend moeten worden.
bronnen:
André Lehr, Alexius Jullien, Lotharings klokkengieter te Weert en Lier. In: ’t Lan van Ryen, jg.18, 1968, p.54-87.
André Lehr, De klokkengieters Petit te Helmond, Someren, Eindhoven, Aarle-Rixtel en Gescher (D.) gedurende de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw (Asten, 2002), p.13-19.

Nicolas en Joseph Jullien
Van deze broers van Alexius Jullien is slechts weinig bekend. Van Nicolas, geboren in 1668 te Champigneulles in Lotharingen, weten wij slechts dat hij in 1687 en daarna klokken in Duitsland goot. Maar na 1696 horen wij niets meer van hem. Zijn broer Joseph, eveneens geboren te Champigneulees in 1670, goot in 1688 samen met zijn broer Alexius een klok. Verder is niets over hem bekend.
bron:
André Lehr, Alexius Jullien, Lotharings klokkengieter te Weert en Lier. In: ’t Lan van Ryen, jg.18, 1968, p.54-87.

Godefroy Jullien
Deze zoon van Alexius Jullien werd in 1695 te Weert geboren. Wij kennen hem slechts uit de jaren 1717-1718 toen hij samen met Jean Petit enkele klokken goot.
bron:
André Lehr, Alexius Jullien, Lotharings klokkengieter te Weert en Lier. In: ’t Lan van Ryen, jg.18, 1968, p.54-87.

Ga naar boven